Ochrana osobních údajů

Vysvětlení k informační povinnosti

 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zvláštním úkolem. My, Landgut & SPA Althof – Althof Consulting- und HotelbetriebsgesmbH (kompletní kontaktní údaje najdete v tiráži), zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely ubytování, resp. pořádání akcí v našem hotelu, jakož i pro účely návštěv gastronomie a lázní, výhradně na základě zákonných předpisů (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci naší webové stránky a smlouvy o ubytování.

Kontakt na nás

Pokud nás kontaktujete s použitím formuláře na webové stránce, e-mailem, telefonicky nebo osobně, uložíme si Vámi uvedené osobní údaje za účelem zpracování poptávky a rezervace a pro případ dodatečných dotazů na 2 roky. Tyto osobní údaje nepředáme, s výjimkou případů, kdy si to vyžádají zákonné předpisy, bez Vašeho svolení dál.

Uchovávání osobních údajů

Upozorňujeme na to, že pro účely jednodušší rezervační procedury a pro pozdější zpracování smlouvy provozovatelem webového obchodu ukládáme IP data majitele připojení v cookies, spolu se jménem, adresou a, pokud bylo uvedeno, číslem kreditní karty kupujícího.
Kromě toho si pro účely vyřízení smlouvy ukládáme také následující osobní údaje: Datum narození a dobrovolně poskytnuté údaje o potravinových nesnášenlivostech nebo alergiích, zálibách, koníčcích a členstvích. Vámi již poskytnuté osobní údaje jsou nutné k plnění smlouvy, resp. k provedení předsmluvních opatření a ukládají se v našem hotelovém rezervačním systému (Fidelio Suite8). Za účelem splnění zákonné přihlašovací povinnosti se osobní údaje předávají kompetentním úřadům (obecní úřad / magistrát) a údaje kreditních karet zpracovávajícím bankovním ústavům a poskytovatelům platebních služeb (Card Complete) pro účely zúčtování sjednané fakturované částky, ale také našim daňovým poradcům (firma TGW, Stockerau) za účelem splnění našich závazků vyplývajících z daňových zákonů.
Aby bylo možné bez komplikací rezervovat a uskutečnit pobyt v některém jiném z HOTELŮ IPP a naplnit Vaše přání, mohou mít k výše uvedeným osobním údajům přístup následující podniky: arte Hotel GmbH (arte Hotel Krems, arte Hotel Kufstein, Hotel Schwarz Alm Zwettl), Atlantis HotelbetriebsgmbH (arte Hotel Wien Stadthalle), ASB HotelbetriebsgmbH (I`m Inn Hotel Wieselburg). Tento svůj souhlas můžete samozřejmě odvolat.
V případě uzavření smlouvy jsou všechny osobní údaje ze smluvního vztahu uchovávány až do uplynutí lhůty archivace předepsané daňovými zákony (7 let). Zpracování osobních údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 pís. a (svolení) a/nebo pís. b (nutné k plnění smlouvy) GDPR.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost osobních údajů, odvolání a námitku. Obraťte se se svým případem na hotel nebo e-mailem na: privacy@ipp-hotel.at
Budete-li přesvědčeni, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů nebo že jsou jiným způsobem porušeny Vaše nároky z hlediska práva na ochranu osobních údajů, můžete si stěžovat u úřadu na ochranu osobních údajů (Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at).

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání Facebook-Plugins (tlačítko Like)

Na našich stránkách jsou integrovány plugins sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-Plugins vás rozpoznávají podle loga Facebook nebo „tlačítka Like“ („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled Facebook-Plugins najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, naváže se pomocí pluginu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na facebookové „tlačítko Like“, když jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsah našich stránek se svým facebookovým profilem. Facebook tedy může přiřadit návštěvu našich stránek v Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených osobních údajů ani o jejich využívání ze strany Facebooku. Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochranně osobních údajů od Facebooku na http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nebudete přát, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu Facebook.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání Google Analytics

Naše webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Také Google Analytics používá cookies. Jedná se přitom o cookies od samotné společnosti Google (Google Analytics-Cookies) a takzvané cookies třetích stran (DoubleClick-Cookies). Informace o Vašem používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) vytvářené pomocí těchto cookies se přenášejí na server společnosti Google, Inc. v USA a zde ukládají. Google používá tyto informace k tomu, aby pro nás vyhodnocoval Vaše využívání naší webové stránky, sestavoval pro nás zprávy o aktivitách na webové stránce a aby poskytoval další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu, zejména také funkce pro zobrazování reklamy, např. remarketing, zprávy o náladách v zobrazovací síti Google, integraci zpráv DoubleClick Campaign Manager nebo Google Analytics do služeb podle demografických atributů a zájmů. Také Google předává tyto informace v případě potřeby třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto osobní údaje na zakázku společnosti Google. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými osobními údaji, které má uloženy. Na základě použití této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jsme o Vás nashromáždili, společností Google výše popsaným způsobem, ve výše popsaném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Používání cookies Google Analytics můžete odmítnout v rozšířených nastaveních svého prohlížeče.

Můžete tak s účinností do budoucna uplatnit své právo odmítnout zjišťování, zpracování a využívání svých osobních údajů službou Google Analytics. K tomu účelu můžete nainstalovat deaktivační add-on pro prohlížeč Google Analytics. Tím zabráníte tomu, aby služba Google Analytics ukládala informace o Vašich návštěvách webové stránky. Další informace a pokyny pro stažení a instalaci tohoto deaktivačního add-onu najdete na tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics můžete deaktivovat pro reklamu na displeji a také můžete upravit zobrazování v síti Google v nastaveních zobrazení na: https://www.google.de/settings/ads

 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání Pinterest

Na naší stránce používáme Social Plugins sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Když vyvoláte stránku, která obsahuje takový plugin, naváže Váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Pinterest. Plugin přitom přenáší protokolové údaje na server společnosti Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou zahrnovat Vaši IP adresu, adresu navštívené webové stránky, která rovněž obsahuje funkce Pinterest, druh a nastavení prohlížeče, datum a čas poptávky, Váš způsob použití Pinterest a cookies.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a využívání osobních údajů společností Pinterest a o Vašich právech a možnostech ochrany svého soukromí v této souvislosti najdete v pokynech pro ochranu osobních údajů od společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání Twitteru

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Fuite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při použití Twitteru a funkce „Re-Tweet“ se Vámi navštívené webové stránky spojí s Vaším účtem Twitter a jsou upozorněni další uživatelé. Přitom se na Twitter také přenášejí osobní údaje. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených osobních údajů ani o jejich využívání ze strany Twitteru. Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochranně osobních údajů od Twitteru na http://twitter.com/privacy.

Svá nastavení ochrany osobních údajů u Twitteru můžete měnit v nastaveních účtu na http://twitter.com/account/settings.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání Google +1

Naše stránky využívají funkce Google +1. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Zaznamenávání a předávání informací: Pomocí tlačítka Google +1 můžete po celém světě zveřejňovat informace, pomocí tlačítka Google +1 dostáváte Vy a další uživatelé personalizované obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Google uchovává jak informace, které jste zadali pro obsah +1, tak informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlíželi. Vaše +1 mohou být jako pokyny spolu s názvem Vašeho profilu a Vaší fotografií zobrazovány ve službách Google, ale také například ve výsledcích vyhledávání nebo ve Vašem profilu Google, popř. na jiných místech na webových stránkách a v zobrazeních na internetu. Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1 a na jejich základě vylepšuje služby Google pro Vás a ostatní uživatele. Abyste mohli používat tlačítko Google +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat přinejmenším zvolený název profilu. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může být tento název také nahrazen jiným názvem, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita Vašeho profilu Google se může zobrazovat uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu nebo disponují jinými Vašimi identifikujícími údaji.

Používání zaznamenaných informací: Kromě výše vysvětlených účelů použití se Vámi poskytnuté informace používají podle platných předpisů společnosti Google o ochraně osobních údajů. Google zveřejňuje případné sebrané statistiky o aktivitách +1 uživatelů, popř. je předává uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo související webové stránky.

Cookies

Internetové stránky zčásti používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobují Vašemu počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom mohli zvyšovat uživatelskou přívětivost, efektivitu a bezpečnost naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou takzvané „relační cookies“. Ty se po skončení Vaší návštěvy automaticky mažou. Jiné cookies zůstávají uložené na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují při příští návštěvě opětovně identifikovat Váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o přítomnosti cookies informováni a povolíte cookies jen v jednotlivých případech, popř. vyloučíte přijímání cookies pro určité případy nebo všeobecně, nebo také aktivujete automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Sdílej tuto stránku

Landgut & SPA